CRKBO


RAPPEL is opgenomen in het Centraal register Kort Beroepsonderwijs.

De opname in dit register gebeurt op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscodes van NRTO (v/h PAEPON) en de gedragscode van VOI en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (CPION).

Doordat RAPPEL voldoet aan alle eisen van deze audit en is ingeschreven in het register, is RAPPEL een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Kortom: de trainingen die RAPPEL verzorgt zijn niet BTW belast.