Stichting Mooi

Stichting Mooi

Opdrachtgever

Stichting Mooi, Den Haag

Opdracht

Kwaliteitsbeleid & opbrengsgericht werken op peuterspeelzalen.

Vanaf januari 2013 start Mooi met de inzet van HBO-geschoolde kwaliteitsmedewerkers Voorscholen. Zij  vormen de spilfunctie met betrekking tot de kwaliteitszorg, implementatie van het opbrengstgericht werken en actieve ouders binnen de VVE.

Stichting Mooi heeft RAPPEL gevraagd om de cruciale rol van de kwaliteitsmedewerker op de peuterspeelzaal en de doorgaande lijn sterk te positioneren. Hiervoor heeft RAPPEL een nulmeting uitgevoerd en een projectplan per peuterspeelzaal voor de periode 2012-2015 opgesteld.
Opdrachtgever

Stichting Mooi, Den Haag

Opdracht

Workshop 'op je knieen door de peuterspeelzaal'

Voor alle peuterspeelzalen van Stichting Mooi heb ik de workshop 'op je knieen door de peuterspeelzaal' verzorgd.
In deze workshop kijken de leidsters gericht naar  kansen in een rijke speelleeromgeving.  Tijdens de worshop kijken we naar alternatief speelleermateriaal, de beste manier van opbergen en een juiste hoeveelheid van dit materiaal. Het doel is de kinderen zoveel mogelijk te activeren en zelf te laten ontdekken.  (schooljaar 2012-2013)
Opdrachtgever

Stichting Mooi, Den Haag

Opdracht

Interim Kwaliteitsmedewerker

Op peuterspeelzaal Repelsteeltje   heb ik als kwaliteismedewerker samen met de leidsters gericht gewerkt aan de routines op de peuterspeelzaal.

PCBO

PCBO

Opdrachtgever

Stichting PCBO Rotterdam

Opdracht

Instroomtraining Ko-totaal.

Verzorgen van een Ko-totaal instroomgroep voor mederwerkers van het PCBO uit groep 0 en 1/2.
In 10 trainingsdagen komen alle facetten van het werken met de VVE methode Puk & Ko en Ik & Ko aan de orde.  Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het werken met jonge kinderen. Vragen als: hoe leren deze kinderen? Hoe sluit je het beste op hen aan? Zijn zaken waarbij ruimschoots wordt stilgestaan tijdens deze training.
Alle deelnemers krijgen  begeleiding op locatie.


 

Ko en Puk

BijDeHand

BijDeHand


Opdrachtgever

BijDeHand, Rotterdam

Opdracht

Werken aan kwaliteit op de VVE peuterspeelzalen. Naar aanleiding van de uitkomst van de VVE inspectiebezoeken heeft BijDeHand mij gevraagd op 11 locaties te werken aan de kwaliteit. 
Voor elke locatie heb ik in overleg met de leidsters een verbeterplan geschreven. Gedurende 6 maanden heb ik op de verschillenden locaties met de leidsters aan de verbeterplannen gewerkt. Na afloop van de 6 maanden heb ik voor leke locatie een plan van aanpak voor de locatiemanger geschreven waarmee zij gericht verder kon werken aan de kwaliteit.
Opdrachtgever

BijDeHand, Rotterdam

Opdracht

Verzorgen van een Puk en Ko  instroomgroep voor mederwerkers van de peuterspeelzalen.
In 8 trainingsdagen komen alle facetten van het werken met de VVE methode Puk en Ko aan de orde.  Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het werken met jonge kinderen.
Alle deelnemers krijgen  begeleiding op locatie.


Opdrachtgever

BijDeHand, Rotterdam

Opdracht

Werken aan kwaliteit in de VVE voor locatiemanagers
Verzorgen van  nascholing kwaliteisbeleid en opbrenstgericht werken voor de VVE peuterspeelzaal.
In deze  training leren de locatiemanagers werken met kwaliteitscirkels en opbrengstgericht werken op de peuterspeelzaal.

Overige

Naast de eerder genoemde instellingen heb ik ook werk verricht voor onder andere:

  • Stichting de Meeuw, Rotterdam;  Interimmangement, programmamanager VVE.
  • Jenaplanschool Grote Beer, Den Haag; project vaders en school
  • Jenaplanschool Grote Beer, Den Haag; Vervanging adjunct directeur.
  • PCSV, Leiderdorp; PR voor 5 basisscholen
  • De Klipper, IJmuiden; Veilig leren lezen in een 2-3 combinatiegroep
  • Het Open Venster, Rotterdam; werken aan routines in de groep & werken met Ko-toaal in groep 1-2
  • Openbaar onderwijs Westland; Workshop spel en spelen in de onderbouw.
  • Dag van het Jonge kind, Amsterdam, Workshop 'de kleutermeester, over jongens en meisjes, juffen en meesters' 
  • Stichting Mooi, Den Haag; Intervisie voor kwaliteitsmedewerkers

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, neem contact met mij op voor een geheel overzicht.