Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn is van groot belang voor het leren lezen. In deze training leer je fonemisch bewustzijn goed vorm te geven in groep 1-2.

Fonemisch bewustzijn is van groot belang voor het leren lezen. Scholen kunnen op verschillende manieren vorm geven aan fonemisch bewustzijn. Fonemisch bewustzijn is opgenomen in sommige VVE methodes en er zijn aparte mappen/ kastjes op de markt.

In de training fonemisch bewustzijn:

  • verdiep je je op de theoretische achtergronden
  • verdiepen we ons op klankonderwijs voor kinderen die Nederlands als 2e taal leren.
  • breng je jullie huidige werkwijze in kaart
  • kijken we naar het leerlingvolgsysteem en andere data
  • proberen we werkwijzen uit o kiezen we een lineaire of cyclische benadering
  • onderzoeken we of het huidige aanbod voldoende is
  • zoeken we naar een voor jouw school passende manier van werken.

Het is mogelijk groepsbezoeken bij deze training in te zetten waarbij de deelnemers feedback krijgen op hun handelen tijdens een activiteit in het kader van fonemisch bewustzijn.

Een training fonemisch bewustzijn is altijd maatwerk. Aan de hand van een intake, wordt de begeleiding qua duur en inhoud geheel op jullie wensen gemaakt.

De deelnemers ontvangen een door RAPPEL uitgegeven bewijs van deelname.

Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817