Oog voor baby's

In de training Oog voor Baby's gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met een inhoudelijk verdieping op het werken met baby's.

Oog voor baby's

Opzet van de training

Vijf groepsbijeenkomsten rond de ontwikkelingsmijlpalen van de baby, de zes interactievaardigheden, spel en ontdekken en communicatie met ouders.

  • Vertrouwen opbouwen met baby en ouders
  • De individuele baby en de groep: individuele aandacht en gezamenlijkheid
  • Begeleiden met taal
  • Spel en onderling contact
  • De 6 interactievaardigheden in contact met ouders

Coachingsbijeenkomst: in kleine groepjes van 3 pedagogisch medewerkers (pm'ers) met de trainer: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen vaststellen.

Eindgesprek: in kleine groepjes van 3 pm’ers, trainer en pedagogische coach: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen en vervolgstappen vaststellen met pedagogische coach.

Materiaal

Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A., & Schoemaker, J. (2018). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Reader met aanvullende literatuur.

Doelgroep

De training is voor alle pm'ers geschikt. Ik sluit altijd aan bij de specifieke situatie van de organisatie waar ik de training verzorg.

Ook voor pm'ers die Oog voor interactie 0-4 jaar gevolgd hebben, is er veel inhoudelijke verdieping.

Omvang

  • 5 bijeenkomsten van 3 uur.
  • 1 coachingsbijeenkomst in kleine groepjes van 3 pm-ers
  • 1 eindgesprek, in kleine groepjes van 3 pm’ers

Erkend certificaat

De training levert een certificaat Oog voor baby’s op en staat op de FCB lijst van erkende babyscholing in het kader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Voor het behalen van het certificaat moet je voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817