Oog voor Interactie

In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun taal en interactievaardigheden.

Oog voor Interactie

Opzet van de training

 • Vooraf: korte schrijfopdracht en TOA-leestoets naar keuze
 • Er zijn 6 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)
 • De deelnemers hebben ca. 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)
 • Er is voor iedereen een Individueel coachingsgesprek met de trainer op het werk (na de derde bijeenkomst)
 • De deelnemers maken een eindopdracht
 • Er is een eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende op het werk

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 10 à 14 deelnemers.

Oog voor interactie in twee varianten

De training is er in twee varianten:

 • Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
 • Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

Video-feedback

In de training Oog voor interactie werken we met filmbeelden van jezelf en anderen om je ‘oog voor interactie’ te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat feedback met behulp van videofragmenten het beste leerresultaat oplevert.

Inhoud training Oog voor interactie

Leerlijn 1

Kennis over en oefenen met de 6 interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling bij kinderen)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

Leerlijn 2

Kijken naar jezelf met anderen. Dit gebeurt door het maken en analyseren van video-opnamen van eigen interacties met kinderen in jouw groep.

Leerlijn 3

Versterken van eigen taalvaardigheid. Je eigen taalvaardigheid wordt spelenderwijs vergroot door alle opdrachten tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk. Het gaat om spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.

Trainingsmateriaal

 • Het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum
 • Filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie
 • Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
 • Werkboek Oog voor interactie

Certificaat

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht krijg je een bewijs van deelname.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817