Opbrengstgericht werken

Remko Appel werkt met directies en leerkrachtengroep 1-2 samen in het samenstellen en uitvoeren van een beredeneerd aanbod voor het jonge kind.

Remko Appel werkt met directies en leerkrachtengroep 1-2 samen in het samenstellen en uitvoeren van een beredeneerd aanbod voor het jonge kind. Samen werken we aan het (opbrengst)bewust handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. We sluiten aan bij de wijze waarop jonge kinderen ontwikkelen en leren. Individuele coaching en (video interactie) begeleiding van pedagogisch medewerkers/ leerkrachten kan een onderdeel van de begeleiding zijn.

RAPPEL verzorgt naast maatwerk ook masterclasses OGW voor groep 1-2 op de onderstaande onderwerpen.

  • Rekenontwikkeling in groep 1-2
  • Taal en VVE
  • Handelingsgericht werken met jonge risico kinderen
  • Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
  • Doelgericht observeren en peilen
  • Organisatie in de onderbouw
  • Spel en spelbegeleiding
  • Planmatig handelen
  • Het jonge kind voor directies

Een masterclass duurt één dag. Voor meer informatie over een masterclass kunt u contact met mij opnemen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817