Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap

In de workshop(s) samenwerken met ouders kijken we hoe organisaties echt kunnen samenwerken met ouders.

Samen kun je meer dan alleen. Iedereen werkt samen met ouders. Toch is het niet altijd makkelijk echt goed samen te werken met ouders.

In de workshop(s) samenwerken met ouders kijken we hoe je als organisatie echt kan samenwerken met ouders. Wat vraagt dat van jullie? Hoe betrek je ouders bij de kinderopvang of peuterspeelzaal. Waar liggen kansen?

De workshop(s) zijn op maat, de inhoud wordt n.a.v. een uitgebreide intake vastgesteld en op maat gemaakt.

We kunnen kijken naar communicatie op verschillende niveaus, dat van de locatie, de groep en over het individuele kind.

We kunnen kijken naar de rol van de ouder en de pm’er. Zij hebben ieder vanuit hun eigen rol een aandeel in het stimuleren van ontwikkeling, ze zijn partners van elkaar. Het is aan de pm’er om dit ‘partnerschap’ onder andere in gesprekken te creëren. De leidraad bij deze gesprekken wordt gevormd door goed naar de ander te kijken en te luisteren, oprecht geïnteresseerd te zijn en respect te tonen voor de ander. Daarnaast wil je als pm-er iets bereiken met het gesprek, je wil iets weten van de ouders en iets ‘brengen’ aan de ouders. Kortom wat willen we met ouders bereiken als het gaat om educatief partnerschap en hoe doen we dit?

De deelnemers ontvangen een door RAPPEL uitgegeven bewijs van deelname.

Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817