Peuterplein

In de training Peuterplein leer je werken met alle facetten van de methode Peuterplein.

Peuterplein

Opzet van de training

12 bijeenkomsten van drie uur (met een looptijd van gemiddeld 12 maanden). Je bouwt een portfolio op, waarin je theorie- en praktijkopdrachten uitwerkt.

Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer gepland. De pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen uit de trainingsbijeenkomsten. Alle deelnemers maken de praktijk/portfolio-opdrachten die tijdens de training gegeven worden.

De training kan ook op maat geeven worden in minder dagdelen. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en leidsters peuterspeelzalen op spw3-niveau of hoger, die werken in de kinderopvang of op een peuterspeelzaal.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt de deelnemer een Peuterplein bewijs van deelname. 

Omvang

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur en 5 bezoeken op locatie. de gemiddelde studiebelasting van deze training ligt gemiddeld tussen de 50 en 60 uur, inclusief individuele studiebegeleiding.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817