Rekenplein

“Rekenplein: Een basis om op te bouwen”

Een cursus om het rekenen in groep 1 en 2 te optimaliseren m.b.v. de methode rekenplein. 

Een goede rekenstart begint in groep 1 en 2. Hiervoor is het nodig dat kinderen in de kleuterperiode een motiverend aanbod krijgen, waarbij ze veel kunnen handelen, rekentaal leren gebruiken en samen de wereld van rekenen en (kleuter)wiskunde leren ontdekken. Voor jonge kinderen is spel de motor om te leren. Dat betekent dat rekenen niet zozeer in ‘lesjes’ plaatsvindt maar vooral tijdens interactieve activiteiten, de speelwerktijd, in hoeken, buiten enz. Door het inrichten van een krachtige speelleeromgeving, met een leerkracht die met rekenogen kan kijken naar het spel en de ontwikkeling van de kinderen, bouw je aan een goede rekenbasis.

B –> Beredeneerd en Betekenisvol
A –> Actieve betrokkenheid van en Aandacht voor Alle kinderen
S –> Spelenderwijs en via Spel
I –>  Interactie tussen leerlingen, met de leerkracht en met materialen
S –> Stevig fundament

In de cursus Rekenplein die RAPPEL uitvoert in opdracht van WIZZ SCHOLING van 3 bijeenkomsten krijg je achtergrondinformatie, didactische handreikingen en vooral veel praktijkvoorbeelden om het rekenen in groep 1 en 2 te optimaliseren. Bij het samenstellen van een beredeneerd aanbod zijn de SLO doelen leidend. Daarvoor heb je zicht nodig op (de opbouw) van de leerlijnen, cruciale leermomenten op weg naar de doelen en vooral inzicht in hoe jonge kinderen leren rekenen. Vervolgens kijk je welke activiteiten en spelimpulsen passen om te zorgen dat de kinderen op verschillende manieren met rekeninhouden en doelen in aanraking komen. Zo krijgen ze de gelegenheid om te oefenen en toe te passen en zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. 

In de drie bijeenkomsten kun je het volgende verwachten:

Bijeenkomst 1

 • het domein tellen en getalbegrip
 • de vertaalcirkel met kleuters
 • stimuleren van de denkontwikkeling
 • voorspellers voor een goede rekenbasis
 • een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3
 • praktijkvoorbeelden

Bijeenkomst 2

 • de domeinen meten en meetkunde
 • de leerlijn bouwen en vouwen
 • handelen, ervaren, ontdekken
 • stimuleren van rekentaal
 • praktijkvoorbeelden

Bijeenkomst 3

 • rekenen verbinden met het spel van de kinderen
 • activiteiten betekenisvol maken binnen een thema
 • regelspel: gezelschapsspellen en drempelspellen
 • observeren, anticiperen, interventies door de leerkracht
 • organiseren en plannen van een beredeneerd aanbod
 • praktijkvoorbeelden

* Rekenplein (Malmberg) heeft een ideale combinatie van rekenen, spel en spelen in groep 1-2. Rekenplein kent in de Rekenkaternen een gevarieerd aanbod voor in de (sub)groep waarin in een doorgaande lijn aan de doelen van de domeinen Tellen en getalbegrip  en Meten wordt gewerkt. Rekenplein heeft 5 Spelkaternen (Bouwen, Atelier, Ontdekken, Buiten en 5-minutenspelletjes) waarin het domein Meetkunde volledig is opgenomen en daarnaast is er volop aandacht voor de domeinen Tellen en Getalbegrip en Meten. De activiteiten in de Spelkaternen sluiten aan bij het spel van de kinderen, de activiteiten bieden de mogelijkheid om kinderen veel te laten ervaren, te handelen en al spelend de wereld van rekenen en wiskunde te verkennen.

Voor wie:
De cursus is bedoeld voor leerkrachten groep 1-2 (3),  IB-ers onderbouw en rekencoördinatoren.

Studiebelastingsuren:
45 uur

 RAPPEL voert deze scholing uit in opdracht van WIZZ SCHOLING

 

rekenplein

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817