SVIB

Coaching door middel van School Video Interactie Begeleiding.

Beeldcoaching/ beeldbegeleiding (SVIB) is de manier om jezelf te ontwikkelen in het lesgeven/ contact hebben met leerlingen/kinderen op jouw groep. Het werken met eigen opnames van klassensituaties is een van de meest effectieve vormen van begeleiding. Het zet aan tot reflectie, verandering en ontwikkeling.

Door situaties op video vast te leggen ontstaat de mogelijkheid gericht naar de situatie in de groep te kijken en vooral succesvolle elementen te analyseren. De nadruk ligt op datgene wat al goed gaat in de groep. Bestaand effectief leerkrachtgedrag kan vaak bewuster en intensiever worden ingezet.

RAPPEL zet SVIB dus altijd in vanuit een positieve benadering. We zoeken naar je kwaliteiten en naar wat er al goed gaat. Dat is ons startpunt om te kijken hoe je je kwaliteiten verder kunt inzetten.

Een SVIB traject bestaat uit een intake, een aantal opnames en bijbehorende nabesprekingen en een evaluatie.

Tijdens de intake onderzoeken we de hulpvraag en stellen deze vast. Verder is er aandacht voor de werkwijze van SVIB. SVIB is altijd maatwerk. Aan de hand van de intake, wordt de begeleiding en inhoud geheel op jouw wens gemaakt.

Veiligheid en je op je gemak voelen staan voorop is een SVIB traject. We starten daarom met een intake. Is er voor jou geen match dan gaan we op zoek naar een andere SVIB-er.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817