Training Kleuterplein

Bij de invoer of verdieping op VVE-methode Kleuterplein kan RAPPEL u op verschillende manieren helpen.

Starttraining

In de starttraining krijg je in 3 uur inzicht in de mogelijkheden van de (digitale) materialen voor de leerkracht en leerling. Daarnaast is er aandacht voor:

  • de opbouw en organisatie van de thema’s;
  • routines, voor de taal- en rekeninhouden;
  • de digitale mogelijkheden bij de methode.

Verdiepingsbijeenkomsten

Naast de starttraining zijn er ook verdiepingsbijeenkomsten voor de volgende onderwerpen:

  • Observatie, registratie, analyse en interventies
  • ICT en kleuters
  • Woordenschat
  • Taal en rekenen in Kleuterplein

Invoertraject op maat

Veel scholen kiezen voor een op-maat traject waarin ik in overleg met het team de scholing vaststel. Bij een maatwerktraject kan spel in hoeken, begrijpend luisteren en ouderbetrokkenheid een rol spelen.

Daarnaast zijn groepsbezoeken een mogelijkheid om de invoer op de vloer te verstevigen.

Voor de starttraining ontvangen de deelnemers een Malmberg starttraining certificaat Voor de maatwerktrajecten kunnen de deelnemers een bewijs van deelname van RAPPEL ontvangen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817