Training Sil op school

Rappel verzorgt de basistraining Sil op school of workshops als verdieping op Sil op school voor teams die al met Sil op school werken.

Rappel verzorgt de basistraining Sil op school. De basistraining Sil op school bevat 4 bijeenkomsten en twee groepsbezoeken.

Inhoud van de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: inhoud van Sil op school

In deze bijeenkomst ligt de focus op de achterliggende ideeën van Sil: de didactiek, spel, doorgaande lijn en het aanbod op drie niveaus. Daarnaast behandelen we twee onderdelen van het onderwijsaanbod: doelen en leerstofaanbod.

Bijeenkomst 2: organisatie

In deze bijenkomst ligt de focus op de organisatie van Sil. We behandelen de volgende onderdelen: leertijd, planning en groepsmanagement.

Bijeenkomst 3: leerkrachtvaardigheden

In deze bijeenkomst staat het educatief en didactisch handelen van de leerkracht centraal. Ook het instructiemodel bij Sil op school en het werken coöperatieve werkvormen zijn onderwerpen van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 4: de praktijk; ouders, groepsplannen en opbrengstgericht werken

In deze module ligt de focus op ouderbetrokkenheid en kijken we terug op het onderwijsaanbod. We maken een groepsplan passend bij de school af.

Groepsbezoeken

Tussen de bijeenkomsten door kom ik twee keer op groepsbezoek. Aan de hand van een kijklijst en jouw kijkvraag bespreken we de activiteit na.

Resultaten

Aan het einde van deze training:

  • kunt u werken met het digitale programma Sil op school.
  • kent u de achtergronden en opzet van het programma.
  • kent u de doorgaande lijn binnen de voorschool en naar groep 3 en verder.
  • beschikt u over een goed doordacht aanbod voor twee jaar kleuteronderwijs, met differentiatie op drie niveaus (basis, verdiept en intensief) dat voldoet aan de SLO-doelen voor taal, rekenen,sociaal emotionele ontwikkelingen motoriek.
  • weet u hoe u de vorderingen van de leerlingen kunt volgen en werkt u opbrengstgericht aan hun ontwikkeling.

 

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817