Uk & Puk

In een praktische training met begeleiding op de werkvloer leer je werken met het VVE programma Uk en Puk.

Uk & Puk

De Uk & Puk training is beschikbaar als volledig traject, instroomtraject en als Koptraining. 

Opzet van de training

In de training leer je werken met het VVE-programma Uk & Puk. Er is een sterke samenhang tussen theorie en de praktijk. Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer gepland. De pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen uit de trainingsbijeenkomsten. Alle deelnemers maken de praktijk/portfolio-opdrachten die tijdens de training gegeven worden. De trainer neemt de praktijkopdrachten en portfolio mee in de certificering. De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt bij de inrichting van de training.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en leidsters peuterspeelzalen op SPW niveau 3 of hoger, die werken in de kinderopvang of op een peuterspeelzaal.

Certificering

Je ontvangt het CED-certificaat ‘UK & Puk’, als je voldoet aan de certificeringseisen.

Omvang

VVE-training Uk & Puk

De volledige VVE-training bestaat uit 13 scholingsbijeenkomsten (3,5 tot 6 uur), een Quick-scan en 6 scholingsbezoeken op de werkvloer. Een invoertraject duurt 2 jaar.

De studiebelasting voor een volledig traject ligt tussen de 60 en 75 uur voor het gehele traject, inclusief de individuele studiebegeleiding.

Instroomtraject

Een instroomtraject duurt 1 jaar en bestaat uit 7 scholingsbijeenkomsten van 7 uur en 4 scholingsbezoeken op locatie.

De studiebelasting voor een instroomtraject ligt tussen de 60 en 70 uur voor het gehele traject, inclusief de individuele studiebegeleiding.

Koptraject

Een Koptraining (voor deelnemers die al de basistraining VVE hebben gevolgd) heeft de duur van 8 dagdelen van 3,5 uur en 4 scholingsbezoeken op locatie.

De studiebelasting voor een Koptraject ligt tussen de 25 en 30 uur voor het gehele traject, inclusief de individuele studiebegeleiding.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817