Begrijpend luisteren

In de training begrijpend luisteren kijken we hoe je tijdens het interactief voorlezen doelgericht het begrijpend luisteren stimuleert.

Begrijpend luisteren is meer dan interactief voorlezen. In de training begrijpend luisteren bekijken we hoe je het interactief voorlezen kan versterken.

Iedere school heeft een andere vraag en een ander vertrekpunt. De training is op maat en wordt in overleg met de school qua inhoud en duur bepaald.

We kunnen werken aan de volgende onderwerpen:

  • Stellen van vragen op verschillend niveau (taxonomie van Bloom)
  • Modelen (hardop denkend voordoen)
  • 6 leesstrategieën
  • De doorgaande lijn van groep 1-8
  • Inzet van coöperatieve werkvormen
  • Koppelen van doelen aan begrijpend luister activiteiten.
  • Verdiepen op woordenschat en begrijpend luisteren voor NT-2 kinderen.

Alle bijeenkomsten bestaan uit een stuk theorie en het meteen praktisch toepassen van deze theorie in een opdracht; de leerkrachten kunnen met hetgeen ze geleerd en voorbereid hebben de dag erna meteen aan de slag in de groep.

Het is mogelijk groepsbezoeken bij deze training in te zetten waarbij de deelnemers feedback krijgen op hun handelen tijdens een les begrijpend luisteren.

Als afsluiting kan RAPPEL begeleiding geven bij het maken van een kwaliteitskaart begrijpend luisteren waardoor het proces geborgd is.

De begeleiding is op maat. Aan de hand van een intake, wordt de begeleiding qua duur en inhoud geheel op jullie wensen gemaakt.

De deelnemers ontvangen een door RAPPEL uitgegeven bewijs van deelname.

Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817