Aanbod

Hieronder het aanbod van trainingen, workshops en andere activiteiten.

  • Alles
  • 0 t/m 4 jaar
  • Groep 1-2
  • Workshops

Werken met baby's

Een praktische training voor pedagogische medewerkers die graag willen weten hoe ze de kwaliteit van de activiteiten en interactie met baby’s kunnen vergroten.

Lees meer

Oog voor baby's

In de training Oog voor Baby's gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met een inhoudelijk verdieping op het werken met baby's.

Lees meer

Basistraining VVE

In de Basistraining VVE krijg je een stevige basis in jouw pedagogisch-didactisch handelen. Je leert goed naar kinderen kijken en bij het aansluiten met uitdagende (spel) activiteiten.

Lees meer

Onderwijs aan het jonge kind

Jonge kinderen zijn enthousiast, nieuwsgierig en willen nieuwe dingen leren. Kinderen leren door te spelen. Scholen zoeken naar een manier om dit goed vorm te geven. Hierbij kan ik helpen.

Lees meer

Doelgericht hoekenspel, spel en spelbegeleiding

Kinderen leren spelenderwijs. Spel is de manier waarop kinderen zich sociaal emotioneel en cognitief ontwikkelen. Sommige kinderen kunnen heel goed spelen andere kinderen hebben meer steun van ons nodig.

Lees meer

Training thematiseren; werken zonder methode

Training leren thematiseren, je kan (en mag) werken zonder methode. Hoe dit te doen? Thematiseren gaat verder dan het werken met een thema.

Lees meer

Oog voor Interactie

In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun taal en interactievaardigheden.

Lees meer

Peuterplein

In de training Peuterplein leer je werken met alle facetten van de methode Peuterplein.

Lees meer

Uk & Puk

In een praktische training met begeleiding op de werkvloer leer je werken met het VVE programma Uk en Puk.

Lees meer

Werken met kindvolgsystemen

Een kindvolgsysteem houdt de ontwikkeling van kinderen in kaart. Maar welk kindvolgsysteem werkt het beste?

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is zoveel meer dan fietsjes buiten zetten en de zandbak openen. In deze workshop buitenspelen verdiep je je op alle kansen die er buiten liggen.

Lees meer

Spel en spelen; spelend leren

Een rijke speelleeromgeving creëren, goed nadenken over verschillend spel die je kan zien zijn belangrijke onderdelen in het werken met jonge kinderen.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap

In de workshop(s) samenwerken met ouders kijken we hoe organisaties echt kunnen samenwerken met ouders.

Lees meer

Nascholing en permanente educatie VVE

RAPPEL verzorgt op maat verschillende workshops ter verdieping op de VVE-methode in het kader van de permanente educatie VVE.

Lees meer

Visie in de onderbouw

Het onderwijs aan jonge kinderen vraagt visie. In een bijeenkomst (2 dagdelen) komen we tot een visie op onderwijs aan het jonge kind.

Lees meer

Training Kleuterplein

Bij de invoer of verdieping op VVE-methode Kleuterplein kan RAPPEL u op verschillende manieren helpen.

Lees meer

Rekenplein

“Rekenplein: Een basis om op te bouwen”

Een cursus om het rekenen in groep 1 en 2 te optimaliseren m.b.v. de methode rekenplein. 

Lees meer

Taal in spel

Taaldenken in spel.

Wat moet ik doen om kinderen zo uit te dagen dat ze tijdens spel met elkaar gaan praten? 

Lees meer

Training Sil op school

Rappel verzorgt de basistraining Sil op school of workshops als verdieping op Sil op school voor teams die al met Sil op school werken.

Lees meer

Training Schatkist 3

Er zijn verschillende workshops of trainingen mogelijk voor Schatkist3 

Lees meer

Opbrengstgericht werken

Remko Appel werkt met directies en leerkrachtengroep 1-2 samen in het samenstellen en uitvoeren van een beredeneerd aanbod voor het jonge kind.

Lees meer

Begrijpend luisteren

In de training begrijpend luisteren kijken we hoe je tijdens het interactief voorlezen doelgericht het begrijpend luisteren stimuleert.

Lees meer

Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn is van groot belang voor het leren lezen. In deze training leer je fonemisch bewustzijn goed vorm te geven in groep 1-2.

Lees meer

SVIB

Coaching door middel van School Video Interactie Begeleiding.

Lees meer

Meer aanbod

Zoals ik al eerder heb beschreven werkt RAPPEL op maat.

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u een vraag voor scholing neem zeker contact met mij op. Ik denk graag met u mee en doe een aanbod op maat.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817