Taal in spel

Taaldenken in spel.

Wat moet ik doen om kinderen zo uit te dagen dat ze tijdens spel met elkaar gaan praten? 

Als kinderen de ruimte krijgen om te spelen zijn ze sterk betrokken bij wat ze doen en kunnen ze zich breed ontwikkelen. Spel is van groot belang voor het jonge kind. Door mee te spelen met een kind en aan te sluiten bij waar het mee bezig is, bieden Pm-ers en leerkrachten het kind op een natuurlijke manier kansen om zich te ontwikkelen, als zij tegelijk het niveau van het spel, het denken en het taalgebruik nét iets weten te verhogen. Zo kun je rijke spelactiviteiten benutten om jonge kinderen nog krachtiger te ondersteunen in hun brede ontwikkeling.

Als Pm-er en leerkracht ben je de hele dag door met kinderen in gesprek. Cruciaal is dat je kinderen uitdaagt om hun bedoelingen duidelijk te maken en hun gedachten onder woorden te brengen. Kinderen worden niet alleen taalvaardiger door te luisteren naar de woorden die een volwassene hen aanbiedt, maar vooral door ook zélf te praten, over de dingen die hen interesseren. Een groot deel van het leren gebeurt dan al spelend, in contact met anderen.

Spel biedt voor Pm-er en leerkrachten goede kansen om aan te sluiten bij wat jonge kinderen bezighoudt en om samen het spel vorm te geven, te verbreden en verdiepen. In deze scholing zoomen we  in op doen-alsof-spel.
Doen-alsof-spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In doen-alsof-spel kan alles een andere betekenis krijgen: een kind is een piloot, een rij stoelen een vliegtuig, de klas is de lucht. Er is grote vrijheid in wat kan en mag. Toch spelen kinderen niet zomaar alles. Ze imiteren wat ze in de wereld om zich heen zien gebeuren en geven er hun eigen draai aan. Ze spelen hoe het gaat in de wereld, zoals zij dat zien. Ze houden zich aan ‘regels’ die ze zichzelf opleggen. Doen-alsof-spel is verbeelding, creatie en expressie. In doen-alsof-spel doen kinderen ervaringen op met verschillende sociale rollen en situaties. Ze nemen andere perspectieven in en leren zich verplaatsen in een ander. Kinderen verkennen via spel in alle veiligheid verschillende gedragingen en taaluitingen, en ervaren wat daarvan het effect is op anderen. Zo maken ze zich de wereld steeds meer eigen. Ze kennen er persoonlijke waarde en betekenis aan toe.
Wil je met jouw team graag aan de slag in je eigen groep om zowel de taal- als de spelontwikkeling bij kinderen te stimuleren? Dan is deze scholing iets voor jullie.

 

De scholing bestaat uit 5 praktische bijeenkomsten waarin we verdiepen op de 10 kernelementen van taal in spel.

Tussendoor zijn er groepsbezoeken om je te ondersteunen met het toepassen van de kernelementen.

 

Uitleg kernelementen

 

Hoe je het spel van kinderen kunt verrijken en tegelijk de taalontwikkeling stimuleren, is samengevat in tien kernelementen:

 1. Plezier in het spel staat voorop, voor kinderen en professionals
  2. Schep spelsituaties waarin kinderen taal nodig hebben, met jou en met elkaar
  3. Betrek alle kinderen in communicatie, dus ook de laagtaalvaardige, stille of minder actieve kinderen
  4. Observeer eerst goed waar de kinderen mee bezig zijn in hun spel voordat je mee gaat spelen
  5. Ga mee in het spel van de kinderen: stap in de doen-alsof-wereld
  6. Betrek kinderen op elkaar
  7. Schep ruimte voor eigen bijdragen van kinderen en ga daarin mee
  8. Verdiep het spel en breid het uit
  9. Benut kansen in het doen-alsof-spel om kinderen tot (complexe) denktaal uit te dagen
  10. Gebruik een probleem of creëer een probleem

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817